VallentunaGospel 

Senast uppdaterad 2018-03-12 

GOSPELHISTORIA

Gospel betyder Evangelium, som betyder Glatt Budskap den kan härledas direkt till USA på 1700-talet. Som arbetskraft på bl.a. de stora bomullsfälten i söder hämtades  slavar från Afrika. Under de runt 200 år man använde slavar rycktes ca. 4 milj. människor upp från sina rötter vänner och sin familj. De förbjöds utöva sin musik och sina riter och plantageägarna hade inga problem med att separera familjer. Livet för slavarna var ett liv med förbud och restriktioner och utan rättigheter.

De vita i USA hade som mål att omvända alla slavar till kristna - man kände att man ville göra dem en god gärning. Det man inte räknat med var att budskapet skulle tala så direkt till slavarna. Budskapet om en bättre värld och en bättre tid med ett evigt liv efter döden gjorde att afrikanerna fick nytt hopp och mod. De hade tvingats lära sig de vitas kristna sånger men på fälten och på rummen efter arbetet uppstod nya sånger. De kristna texterna och budskapen blandades med afrikans musik och rytm. Spirituals det som senare skulle komma att kallas Negro Spirituals hade uppstått.

Livet på bomullsfälten var många gåner väldigt tufft. Från morgon till kväll i gassande solsken eller ösande regn arbetade man med en liten lön och lite mat men med tak över huvudet. För att underlätta arbetet jobbade man till sång - från början rena afrikanska sånger men sedan till sk spirituals. Detta var ganska till att börja med ganska enkla sånger med en tydlig rytm, och de kännetecknades ofta av något som kallas "Call and Response". Detta är en sångstil där en försångare leder sången och övriga svarar. Klassiska sånger till denna stil är bl.a. Down by the riverside, Go tell it on the mountain och Swing low sweet chariot. Vad som är ganska lätt att se är att denna första typen av afroamerikansk musik, spirituals, utgör en grundsten inom den amerikanska musiken har sen tagits upp av de vita i hela världen på olika sätt. Jazz, blues, soul, rock, rap, gospel...alla har de uppkommit ur dessa rötter.

Hur kom då gospelmusiken att uppstå? Gospel betyder glatt budskap, och det var detta som började spridas runt om i landet. Efter frihetskrigets slut började man intressera sig mer för dessa sånger och små grupper och körer började dyka upp.

Musikaliskt sett står gospelmusiken närmare jazzen än spirituals. Det finns fasta tonskalor sångerna är komponerade av en enskild person, till skillnad från de improviserade eller traditionella sångerna i spirituals och oftast finns det med ett ackompanjemang till sångerna.

Gospelmusiken spreds genom främst kyrkorna, men det verkliga genombrottet kom när en man började resa runt och sjunga sina sånger. Han har kommit att kallas "The father of gospel music" och han hette Thomas A. Dorsey. Han hade redan i unga år spelat piano för en bluessångerska men han kände efter ett tag att han ville byta spår och använda sin talang i Guds tjänst. Han säger själv: "Rytmen som jag hade från bluesen tog jag med mig till gospelsångerna. Jag var en bluessångare och det tog jag med mig in i kyrkan".

Dorseys sångstil var nydanande i  kyrkorna. Han kombinerade gospelmusikens glada budskap med bluesens dåliga och kombinationen kom att kallas gospelblues. Han började turnera och sjunga den nya stilens gospel tillsammans med en kör och trots blandade reaktioner blev turnén en stor succé.

Det fanns under en tid nu flera som anammat den nya musikstilen som blev allt mer spridd. En av de för oss mer kända hette Mahalia Jackson. Hon kom till Chicago som ung och redan som 21-åring var hon leadsinger i en av de större körerna. Trots att Mahalia sjöng blues som ingen annan valde hon att sjunga med gospeltext eftersom de innehöll mer hopp än hon någonsin kunde finna i en blues.

Det som idag finns av gospelmusik är inte lätt att förklara. Liksom all annan musik har det sprungit fram nya grenar och nya experiment som slagit olika väl ut. Gospelmusik är ju en musik i glädje och denna yttrar sig på olika sätt för olika personer. De två stora grenarna man kan dela in musikstilen i är traditional gospel och Contemporary gospel. Till den traditionella stilen räknas sånger som, Oh happy day , Soon and very soon och My tribute . Till de contemporary som översätts till nutida eller moderna finns det olika sorter. Exempelvis sånger som innehåller rap och olika samplingar och annat som ligger i tiden.